elle.vn

Cách tạo động lực giúp bạn có quyết tâm tập luyện tại nhà

Cách tạo động lực giúp bạn có quyết tâm tập luyện tại nhà

Nhiều người lựa chọn tập thể dục tại nhà vì các tiêu chí tiết kiệm và thoải mái hơn so với đến phòng tập gym. Thế nhưng, chính sự thoải mái ấy lại có thể gây xao nhãng, cản trở bạn thực hiện kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Có bí quyết nào giúp bạn có động lực tập thể dục tại nhà?
1 2