Nữ sinh 18 tuổi bán trứng lấy tiền mua iPhone 12 Pro

Nữ sinh 18 tuổi bán trứng lấy tiền mua iPhone 12 Pro

Phía sau câu chuyện nữ sinh 18 tuổi bán trứng của mình để lấy tiền mua iPhone 12 Pro đang khiến dư luận xôn xao là "ngành công nghiệp" mang thai hộ hay đẻ mướn vẫn hoạt động chui lủi suốt bao năm qua ở Trung Quốc.